Kék Óvoda

Tagóvoda vezető: Csurcsiáné Török Ilona

2315 Szigethalom, Mű út 6.

Telefonszám: 06(24)402-693
Mobil: 06-70-371-6896

  

Szabadidős tevékenységek

Néptánc foglalkozás:
A foglalkozást tartja: Mihalik Zsoltné
A foglalkozás időpontja: hétfő és szerda
Célja: Hagyományőrzés, mozgásfejlesztés. népszokások megismertetése, mozgáskultúra fejlesztése. 

Angol:
A foglalkozást tartja: Ónodiné Pető Mária
A foglalkozás időpontja: szerda
Célja: Játékos ismerkedés az idegen nyelvvel. 

Aerobic:
A foglalkozást tartja: Kalicka Margit
A foglalkozás időpontja: kedd és csütörtök
Célja: Zenés mozgásfejlesztés, alkalmazkodva az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz. 

Kézművész:
A foglalkozást tartja: Földi Ágnes
A foglalkozás időpontja: szerda
Célja: Tehetséggondozás, esztétikai ízlésformálás, kreativitás, finommotorikus fejlesztés.

 Hittan:
A foglalkozást tartja: Zemberi-Szigyártó Éva
A foglalkozás időpontja: kedd
Célja: A református egyház az érdeklődő gyermekek számára játékos formában biztosítja a hitélet megismerésének alapjait.