Narancs Óvoda II.

Tagóvoda vezető: Holczhauser Zsuzsanna

2315 Szigethalom, Rákóczi út 145. 

Telefon: 06(24)406-709
Mobil: 06(70)938-2911

Szabadidős tevékenységek:

Zene-ovi:
A foglalkozást tartja: Juhász Ildikó
A foglalkozás időpontja: hétfő és szerda
Célja: A zene iránti fogékonyság erősítése mondókákkal, énekléssel, zenehallgatással, különféle ritmus és hallásfejlesztő játékokkal. 

Judo:
A foglalkozást tartja: Papp Erzsébet
A foglalkozás időpontja: hétfő
Célja: Mozgáskoordináció fejlesztése, akarati tényezők feletti uralom formálása. 

Foci:
A foglalkozást tartja: Horváth Miklós
A foglalkozás időpontja: péntek
Célja: Figyelem és mozgásfejlesztés, sport szeretetére nevelés.

Manó tánc:
A foglalkozást tartja: Molnár Szilvia
A foglalkozás időpontja: kedd és csütörtök
Célja: Testedzés, mozgáskultúra fejlesztése.

Balett:
A foglalkozást tartja: Molnár Szilvia
A foglalkozás időpontja: szerda és péntek
Célja: Mozgáskoordináció és mozgáskultúra fejlesztése, fegyelemre nevelés. 

Angol:
A foglalkozást tartja: Ónodiné Pető Mária
A foglalkozás időpontja: kedd
Célja: Játékos ismerkedés az idegen nyelvvel.

Hittan:
A foglalkozást tartja: Soósné Balogh Judit
A foglalkozás időpontja: kedd
Célja: A református egyház az érdeklődő gyermekek számára játékos formában biztosítja a hitélet megismerésének alapjait.