Sárga Óvoda

Tagóvoda vezető: Lövey Zsuzsanna

2315 Szigethalom, Szabadkai út 101-103.

Telefon:06(24)538-621
Mobil:06(70)371-6893

Szabadidős tevékenységek:

IAerobic:
A foglalkozást tartja: Kalicka Margit
A foglalkozás időpontja: hétfő és szerda
Célja: Zenés mozgásfejlesztés, alkalmazkodva az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz. 

Néptánc foglalkozás:
A foglalkozást tartja: Urbánné Bucsi Ibolya
A foglalkozás időpontja: kedd és csütörtök
Célja: Hagyományőrzés, mozgásfejlesztés. 

Kézművész:
A foglalkozást tartja: Czeglédyné Varga Ágnes
A foglalkozás időpontja: szerda
Célja: Tehetséggondozás, esztétikai ízlésformálás, kreativitás, finommotorikus fejlesztés. 

Angol:
A foglalkozást tartja: Ónodiné Pető Mária
A foglalkozás időpontja: csütörtök
Célja: Játékos ismerkedés az idegen nyelvvel. 

Hittan:
A foglalkozást tartja: Zemberi-Szigyártó Éva
A foglalkozás időpontja: kedd
Célja: A református egyház az érdeklődő gyermekek számára játékos formában biztosítja a hitélet megismerésének alapjait.