Négyszínvirág Óvoda 

Szigethalom

Üdvözöljük Óvodánk honlapján! 

Hírek, aktualitások

Letölthető szülői nyilatkozat gyermek fizetős étkezéséhez

Letölthető szülői nyilatkozat gyermek ingyenes étkezéséhez

Óvodai beíratás a 2023/2024. nevelési évre

Közeledik az óvodai beiratkozás ideje, amikor sok kérdés merül fel a szülőkben az óvodai neveléssel kapcsolatban. Ehhez szeretnénk most tájékoztatást nyújtani az óvodát kezdő szülők számára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése alapján a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden szigethalmi lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jelentkező gyermekek felvétele a nevelési évben – a férőhelyek függvényében – folyamatosan történik.

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 4 telephelyen, 5 épületben látja el a nevelési feladatokat. Körzeti határok nincsenek a tagóvodák között, elvileg tetszőlegesen kérhető a gyerekek felvétele bármelyik épületbe, de túljelentkezés esetén átirányításra kerül sor.

Az a gyermek, aki 2020. szeptember 1. előtt született, óvodakötelesnek minősül, nekik 2023. szeptember 1-től óvodába kell járniuk. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, és nem gondoskodik rendszeres óvodába járatásáról, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvodában a beíratás 2023. április 24 és 28. között elektronikus úton vagy személyesen történik. A beiratkozáshoz felvételi jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet aláírva kérünk eljuttatni az óvoda titkárságára (titkarsag@negyszinviragovoda.hu) Amennyiben a szülőnek nem áll módjában elektronikus úton benyújtani a jelentkezést, azt személyesen is megteheti az óvoda titkárságán (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 145.) a következő időszakokban:

Hétfő – Csütörtök: 07:30 – 16:00

Péntek: 07:30 – 12:00

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz szükséges iratokat:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat,
 • nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét igazoló okiratot,
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot.

A felvételről illetve az elutasításról 2023. június 2-ig elektronikus úton küldünk értesítést. Amennyiben a szülő nem ért egyet a határozatban szereplő döntéssel, fellebbezéssel élhet Szigethalom Város jegyzőjénél az óvoda e-mail címén keresztül.

Amennyiben a gyermek jogos érdeke megkívánja, a szülő a járási kormányhivatal felé kérelmet nyújthat be óvodába járás alóli felmentés érdekében. A kérelmet 2023. május 25-ig lehet benyújtani, elfogadásával legfeljebb egy évig (annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) menthető fel a gyermek az óvodai foglalkozások alól.

Az egyes tagóvodákba bepillantást nyerhetnek a következő időpontokban 10:00 – 12:00 óráig:

Narancs Óvoda (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.) április 24. 24/ 407-609

Sárga Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 101.) április 25. 70/ 371-6893

Zöld Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 103.) április 25. 70/ 371-6895

Kék Óvoda (2315 Szigethalom, Mű út 9.) április 26. 70/ 371-6896

Piros Óvoda (2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 14.) április 27. 70/ 371-6894

Részletes tájékoztatást az óvodapedagógusok nyújtanak az augusztusi szülői értekezleten, melynek helyéről és idejéről a felvételi határozat megküldésével együtt kapnak tájékoztatást.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket a nyílt napokon!

Tasnádi Tünde

intézményvezető

Óvodai beitartkozás

Értesítjük Önöket, hogy a Szigethalom Négyszínvirág Óvodába a beiratkozás 2023. április 24-28-ig lesz.

A beiratkozás történhet elektronikus úton és személyesen is, az ehhez szükséges jelentkezési adatlap megtalálható óvodánk honlapján (www.negyszinviragovoda.hu), vagy nyomtatott formában kérhető az óvoda titkárságán (2315 Szigethalom, Rákóczi u. 145.) ügyfélfogadási időben.

Elektronikus úton a következő címen küldhetik el jelentkezésüket:

titkarsag@negyszinviragovoda.hu

Minden leendő óvodást itt kell beíratni, bármelyik szigethalmi tagóvodába kerül felvételre!

Tájékoztatom Önöket, hogy a köznevelési törvény értelmében minden gyermeknek óvodába kell járni, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

Probléma vagy kérdés esetén kérjük, keressék fel az óvoda vezetőjét:

Tasnádi Tünde intézményvezető

06-24/ 400-112

vezeto@negyszinviragovoda.hu 

Letölthető adatlap az óvodai beiratkozáshoz:

Az óvodáink 2023-as évi nyári zárása

Óvodai beíratás a 2022/2023. nevelési évre

Közeledik az óvodai beiratkozás ideje, amikor sok kérdés merül fel a szülőkben az óvodai neveléssel kapcsolatban. Ehhez szeretnénk most tájékoztatást nyújtani az óvodát kezdő szülők számára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése alapján a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel az óvodába. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden szigethalmi lakhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jelentkező gyermekek felvétele a nevelési évben - a férőhelyek függvényében - folyamatosan történik.

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 4 telephelyen, 5 épületben látja el a nevelési feladatokat. Körzeti határok nincsenek a tagóvodák között, elvileg tetszőlegesen kérhető a gyerekek felvétele bármelyik épületbe, de túljelentkezés esetén átirányításra kerül sor.

Az a gyermek, aki 2019. szeptember 1. előtt született, óvodakötelesnek minősül, nekik 2022. szeptember 1-től óvodába kell járniuk. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be óvodába, és nem gondoskodik rendszeres óvodába járatásáról, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A Szigethalom Négyszínvirág Óvodában a beíratás 2022. május 2-6-ig online formában történik. A beiratkozáshoz felvételi jelentkezési lapot kell kitölteni, melyet aláírva kérünk eljuttatni az óvoda titkárságára (ovoda.titkarsag@vnet.hu). Amennyiben a szülőnek nem áll módjában elektronikus úton benyújtani a kérelmet, azt személyesen is megteheti az óvoda titkárságán (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc utca 145.) a következő időszakokban:

Hétfő - Csütörtök: 07:30 - 16:00

Péntek: 07:30 - 12:00

Az adatlap mellett szükséges még kitölteni a következő nyilatkozatokat:

 • Nyilatkozat arról, hogy első alkalommal keletkezik-e óvodai jogviszonya a gyermeknek (járt-e már óvodába korábban is)
 • Nyilatkozat arról, hogy ki gyakorolja a szülői felügyeleti jogot a gyermek felett
 • Nyilatkozat az étkezési hozzájáruláshoz

 • Ezeket a nyilatkozatokat későbbi időpontban, e-mailban fogjuk kiküldeni

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz szükséges iratokat:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat,
 • nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcímét igazoló okiratot,
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot.

A felvételről illetve az elutasításról 2022. június 3-ig elektronikus úton küldünk értesítést. Amennyiben a szülő nem ért egyet a határozatban szereplő döntéssel, fellebbezéssel élhet Szigethalom Város jegyzőjénél az óvoda e-mail címén keresztül.

Amennyiben a gyermek jogos érdeke megkívánja, a szülő a járási kormányhivatal felé kérelmet nyújthat be óvodába járás alóli felmentés érdekében. A kérelmet 2022. május 25-ig lehet benyújtani, elfogadásával legfeljebb egy évig (annak az évnek augusztus 31-éig, amelyben negyedik évét betölti) menthető fel a gyermek az óvodai foglalkozások alól.

Az egyes tagóvodákba bepillantást nyerhetnek a következő időpontokban 10:00 - 12:00 óráig:

Narancs Óvoda (2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.) április 29. 24/ 407-609

Sárga Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 101.) április 27. 70/ 371-6893

Zöld Óvoda (2315 Szigethalom, Szabadkai u. 103.) április 27. 70/ 371-6895

Kék Óvoda (2315 Szigethalom, Mű út 9.) április 28. 70/ 371-6896

Piros Óvoda (2315 Szigethalom, Kolozsvári u. 14.) április 26. 70/ 371-6894

Részletes tájékoztatást az óvodapedagógusok nyújtanak az augusztusi szülői értekezleten, melynek helyéről és idejéről a felvételi határozat megküldésével együtt küldünk tájékoztatást.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket a nyílt napokon!

Tasnádi Tünde

intézményvezető

Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 2021-2022 tanév nyári zárása


Tájékoztatás az óvodai

szociális segítő tevékenységről

Cél: a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az intézménybe járó gyermekek és családjuknak támogatása, valamint az intézmény szakembereinek a segítése, támogatása, kiegészítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát.

A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekek szüleivel és az adott intézményben dolgozókkal. Ennek megfelelően a szociális segítő elsődleges célcsoportjai a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, valamint az óvoda közösségei.

Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenysége nem váltja ki más szociális szakemberek (családsegítő, esetmenedzser, egészségfejlesztő, bűnmegelőzési tanácsadó) intézményi közreműködését.

A szociális segítő tevékenységének fókuszában alapvetően az óvodáskorú gyermek fejlődése, jólléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az óvodai közösség más résztvevőjére is

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási és beilleszkedési nehézségek, konfliktusok, magatartási problémák) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek) esetén.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, fogadó órákon, szülői értekezleteken való részvétel
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein (válás, anyagi nehézségek, veszteség);
 • Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés az óvodapedagógus és a szülő között, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai iskolai szociális segítő az óvodákban három színtéren van jelen

 • Egyéni tevékenységek
 • információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének a segítése
 • konzultáció, részvétel a szülő és az óvodapedagógus közti megbeszéléseken,
 • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
 • Csoportos tevékenységek
 • a gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben, pedagógus kérésére
 • Közösségi tevékenységek
 • részvétel egészségfejlesztő programok szervezésében, megvalósításában
 • részvétel az óvodák rendezvényein

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek a szülők és a pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő neve: PLATNER DÓRA

Elérhetősége:20/527-6642

platner.dora@cssk.szszm.hu

Ügyeleti ideje: HÉTFŐ, 10-12


https://www.facebook.com/Óvodai-és-iskolai-szociális-segítők-Szigetszentmiklós-114454130239706

Óvodai és iskolai szociális segítők Szigetszentmiklós

Új írás a Pedagógus szemmel rovatunkban !

2315 Szigethalom, Rákóczi út 145.
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el