Négyszínvirág Óvoda 

Szigethalom

Üdvözöljük Óvodánk honlapján! 

Hírek, aktualitások

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról

Szigethalom Négyszínvirág Óvoda

Kedves Szülők!

A köznevelési törvény értelmében minden gyermeknek meg kell kezdenie az óvodába járást abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Az óvodakötelezettség a nevelési év első napján (szeptember 1-jén) kezdődik, és naponta legalább négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venniük a gyerekeknek.

Azok a gyerekek, akik augusztus 31-e után töltik be 3. életévüket, nem minősülnek óvodakötelezettnek. Ők is igényelhetik az óvodába járást, de számukra nem jelent kötelezettséget.

Tekintettel a járványügyi helyzetre az óvodai beiratkozás ebben az évben is a személyes kapcsolatot elkerülve szervezzük.

A gyermekek beíratásához szükséges egy adatlap kitöltése, melynek hitelességét aláírásukkal igazolják. A kitöltött adatlapokat e-mailben tudják elküldeni a Szigethalom Négyszínvirág Óvoda titkárságára (aláírva, beszkennelve). E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu

Az adatlap letöllthető az óvoda honlapjáról:www.negyszinviragovoda.hu

Amennyiben erre nincs lehetőségük, a Narancssárga Óvoda bejáratánál (2315 Szigethalom, Rákóczi u. 145.) található nyomtatott adatlapokból vihetnek, és kitöltve ugyanitt helyezhetik el egy gyűjtőládában.

A beiratkozás 2021. április 19-23-ig tart, ezért kérjük, lehetőleg eddig az időpontig juttassák el a gyermekek adatait az óvodába.

Személyesen csak különösen indokolt esetben történhet a beiratkozás.

Az óvodaköteles gyerekek szülei indokolt esetben a gyermek legfeljebb 4 éves koráig kérhetnek felmentést, amit legkésőbb május 25-ig a járási hivatalhoz formanyomtatványon lehet benyújtani elektronikusan vagy írásban postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

PMKH Szigetszentmiklósi Járási Hivatala

2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1/A.

Ha további információra van szükségük, a 06-24/ 407-609 telefonszámon érdeklődjenek, vagy írjanak az ovoda.vezeto@vnet.hu e-mail címre.

Tasnádi Tünde

intézményvezető

Letölthető word formátum az óvodai beiratkozáshoz, akik e-mailban szeretnének jelentkezni:

Letölthető adatlap az óvodai beiratkozáshoz :

Zsikó Rolad, Szigethalom Város aljegyző tájékoztatása

Nyári zárás 2021. 

A Piros tagóvoda felújításra kerül a nyári időszakban.


Tájékoztatás az óvodai

szociális segítő tevékenységről

Cél: a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az intézménybe járó gyermekek és családjuknak támogatása, valamint az intézmény szakembereinek a segítése, támogatása, kiegészítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát.

A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekek szüleivel és az adott intézményben dolgozókkal. Ennek megfelelően a szociális segítő elsődleges célcsoportjai a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, valamint az óvoda közösségei.

Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenysége nem váltja ki más szociális szakemberek (családsegítő, esetmenedzser, egészségfejlesztő, bűnmegelőzési tanácsadó) intézményi közreműködését.

A szociális segítő tevékenységének fókuszában alapvetően az óvodáskorú gyermek fejlődése, jólléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az óvodai közösség más résztvevőjére is

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási és beilleszkedési nehézségek, konfliktusok, magatartási problémák) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek) esetén.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, fogadó órákon, szülői értekezleteken való részvétel
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein (válás, anyagi nehézségek, veszteség);
 • Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés az óvodapedagógus és a szülő között, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai iskolai szociális segítő az óvodákban három színtéren van jelen

 • Egyéni tevékenységek
 • információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének a segítése
 • konzultáció, részvétel a szülő és az óvodapedagógus közti megbeszéléseken,
 • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
 • Csoportos tevékenységek
 • a gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben, pedagógus kérésére
 • Közösségi tevékenységek
 • részvétel egészségfejlesztő programok szervezésében, megvalósításában
 • részvétel az óvodák rendezvényein

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek a szülők és a pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő neve: PLATNER DÓRA

Elérhetősége:20/527-6642

platner.dora@cssk.szszm.hu

Ügyeleti ideje: HÉTFŐ, 10-12


https://www.facebook.com/Óvodai-és-iskolai-szociális-segítők-Szigetszentmiklós-114454130239706

Óvodai és iskolai szociális segítők Szigetszentmiklós

Új írás a Pedagógus szemmel rovatunkban !

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben az egy háztartásban élő családtagok közül valaki koronavírussal fertőződik, vagy annak a gyanúja felmerül, a gyermek nem jöhet óvodába, mivel közvetlen kontaktnak minősül. Az óvodában sok gyerek van együtt, így nagy a fertőződés veszélye, ezért nyomatékosan kérem Önöket, hogy amennyiben a családban Covid-fertőzést diagnosztizálnak, értesítsék erről a gyermek óvodapedagógusát. A karantén lejárta után a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk.

Együttműködésüket köszönjük:

Tasnádi Tünde intézményvezető

Átadásra került a

Magyar Röplabda Szövetség támogatásával megvalósult Ovi-Sport Pálya a szigethalmi Négyszínvirág Óvoda Kék Tagóvodájában.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott:

Andrea Molnár
Ovi-Sport Közhasznú Alapítványunk elnöke és
Fáki László
Szigethalom
Polgármestere.
Köszönjük a gyermekek színvonalas bemutatóját

Tájékoztatások

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járvány terjedése miatt újabb óvintézkedések megtételét tette szükségessé. Ezen intézkedések betartása mindenki számára kötelező a gyermekek, a szülők és az óvoda dolgozóinak biztonsága érdekében.- 2020. szeptember 7-től Szigethalom Négyszínvirág Óvoda minden tagóvodájában kötelező a lázmérés, a belépés mindenki számára csak így lehetséges.- Amennyiben a gyerek vagy a szülő hőmérséklete 37,2 C fölött van, nem léphetnek be az épületbe. Ezután csak orvosi igazolással jöhet a gyerek óvodába. 

A lázmérés minden belépéskor kötelező, így a délutáni érkezés során is.

- A szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés továbbra is kötelező.

- A távolság betarthatósága érdekében a gyermeköltözőben egyidejűleg legfeljebb 3 szülő tartózkodhat.

- A kialakult helyzet miatt a beszoktatás kizárólag az udvaron történhet.Kérem Önöket, hogy mindannyiunk érdekében tartsák be az előírásokat!

Szigethalom, 2020.09.04.

Együttműködésüket köszönjük:

Tasnádi Tünde

intézményvezető