Négyszínvirág Óvoda 

Szigethalom

Üdvözöljük Óvodánk honlapján! 

Hírek, aktualitások

Szigethalom Négyszínvirág Óvoda 2021-2022 tanév nyári zárása

Tisztelt Szülők!

A használt olaj leadásának módja megváltozott!

A használt háztartási olajat csak az arra kijelölt tartályba lehet beletölteni óvodánk hátsó, gazdasági útvonala mentén elhelyezett fehér hordóba! Az olaj betöltése után kérnénk, hogy az olajospalackokat vigyék haza magukkal és otthon dobják ki azokat az általános hulladéktárolójukba. Amennyiben a hordó feltelt és nem fér már bele több olaj, akkor a hozott palackokat kérnénk vigyék haza és jelezzenek ezügyben bármelyik kolléga felé. A palackokat nem lehet se a hordóra, sem pedig mellé helyezni, még zacskóban sem! Óvodánk hordó körüli területe a mellé locsolt és felelőtlenül csak lerakott palackok miatt sajnos már szennyeződött, károsítva ezáltal kerekerdőnk talaját és gyermekeik környezetét.

Tisztelettel kérnénk önöket, ha igénybe veszik óvodánkban ezt a lehetőséget, akkor felelősségteljes magatartásukkal járuljanak hozzá környezetünk egészségének fenntartásához!

Köszönjük együttműködésüket!                   

Letölthető word formátum az óvodai beiratkozáshoz, akik e-mailban szeretnének jelentkezni:

Letölthető adatlap az óvodai beiratkozáshoz :


Tájékoztatás az óvodai

szociális segítő tevékenységről

Cél: a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, az intézménybe járó gyermekek és családjuknak támogatása, valamint az intézmény szakembereinek a segítése, támogatása, kiegészítése.

Az óvodai és iskolai szociális segítő az oktatási-nevelési intézményekben dolgozó szakemberekkel, valamint a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjaival együttműködve végzi feladatát.

A szociális segítő tevékenysége során együttműködik az óvodáskorú gyermekek szüleivel és az adott intézményben dolgozókkal. Ennek megfelelően a szociális segítő elsődleges célcsoportjai a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, valamint az óvoda közösségei.

Az óvodai, iskolai szociális segítő tevékenysége nem váltja ki más szociális szakemberek (családsegítő, esetmenedzser, egészségfejlesztő, bűnmegelőzési tanácsadó) intézményi közreműködését.

A szociális segítő tevékenységének fókuszában alapvetően az óvodáskorú gyermek fejlődése, jólléte áll, de a segítő tevékenysége irányulhat a családra, a pedagógusra vagy az óvodai közösség más résztvevőjére is

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához köthető problémák (pl. szorongás, tanulási és beilleszkedési nehézségek, konfliktusok, magatartási problémák) esetén,
 • Gyermeknevelési kérdésekben,
 • Családon belüli problémák (pl. konfliktusok, bántalmazás, válás, veszteség, anyagi nehézségek) esetén.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, fogadó órákon, szülői értekezleteken való részvétel
 • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más, problémát okozó területein (válás, anyagi nehézségek, veszteség);
 • Részvétel a szülő és az óvodapedagógus közötti megbeszélésen (a szülő és a pedagógus is kérhetik, hogy a szociális segítő jelen legyen);
 • Közvetítés az óvodapedagógus és a szülő között, segíteni a nehézséget okozó konfliktusok átbeszélését, rendezését;
 • Információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról, igénybe vehető lehetőségekről;
 • Szolgáltatásokhoz történő közvetítés: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre;
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

Az óvodai iskolai szociális segítő az óvodákban három színtéren van jelen

 • Egyéni tevékenységek
 • információnyújtás, tanácsadás, hivatalos ügyek intézésének a segítése
 • konzultáció, részvétel a szülő és az óvodapedagógus közti megbeszéléseken,
 • közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
 • Csoportos tevékenységek
 • a gyermekek megfigyelése csoporthelyzetben, pedagógus kérésére
 • Közösségi tevékenységek
 • részvétel egészségfejlesztő programok szervezésében, megvalósításában
 • részvétel az óvodák rendezvényein

Adatvédelemre, titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a Család- és Gyermekjóléti Központ, illetve az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 135. § (1) bekezdése alapján kezeli a gyermek és a szülő Gyvt. 135. § (2) bekezdésében foglalt adatait.

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek a szülők és a pedagógusok önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Óvodai szociális segítő neve: PLATNER DÓRA

Elérhetősége:20/527-6642

platner.dora@cssk.szszm.hu

Ügyeleti ideje: HÉTFŐ, 10-12


https://www.facebook.com/Óvodai-és-iskolai-szociális-segítők-Szigetszentmiklós-114454130239706

Óvodai és iskolai szociális segítők Szigetszentmiklós

Új írás a Pedagógus szemmel rovatunkban !

Tisztelt Szülők!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben az egy háztartásban élő családtagok közül valaki koronavírussal fertőződik, vagy annak a gyanúja felmerül, a gyermek nem jöhet óvodába, mivel közvetlen kontaktnak minősül. Az óvodában sok gyerek van együtt, így nagy a fertőződés veszélye, ezért nyomatékosan kérem Önöket, hogy amennyiben a családban Covid-fertőzést diagnosztizálnak, értesítsék erről a gyermek óvodapedagógusát. A karantén lejárta után a gyermeket orvosi igazolással fogadjuk.

Együttműködésüket köszönjük:

Tasnádi Tünde intézményvezető

Átadásra került a

Magyar Röplabda Szövetség támogatásával megvalósult Ovi-Sport Pálya a szigethalmi Négyszínvirág Óvoda Kék Tagóvodájában.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott:

Andrea Molnár
Ovi-Sport Közhasznú Alapítványunk elnöke és
Fáki László
Szigethalom
Polgármestere.
Köszönjük a gyermekek színvonalas bemutatóját

Tájékoztatások

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járvány terjedése miatt újabb óvintézkedések megtételét tette szükségessé. Ezen intézkedések betartása mindenki számára kötelező a gyermekek, a szülők és az óvoda dolgozóinak biztonsága érdekében.- 2020. szeptember 7-től Szigethalom Négyszínvirág Óvoda minden tagóvodájában kötelező a lázmérés, a belépés mindenki számára csak így lehetséges.- Amennyiben a gyerek vagy a szülő hőmérséklete 37,2 C fölött van, nem léphetnek be az épületbe. Ezután csak orvosi igazolással jöhet a gyerek óvodába. 

A lázmérés minden belépéskor kötelező, így a délutáni érkezés során is.

- A szájmaszk használata és a kézfertőtlenítés továbbra is kötelező.

- A távolság betarthatósága érdekében a gyermeköltözőben egyidejűleg legfeljebb 3 szülő tartózkodhat.

- A kialakult helyzet miatt a beszoktatás kizárólag az udvaron történhet.Kérem Önöket, hogy mindannyiunk érdekében tartsák be az előírásokat!

Szigethalom, 2020.09.04.

Együttműködésüket köszönjük:

Tasnádi Tünde

intézményvezető

2315 Szigethalom, Rákóczi út 145.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!