Pedagógus szemmel

A mese és még valami...

Mátyásiné Kelemen Ágnes óvodapedagógus

Az idei tél eseményei a szokásos mederben zajlottak óvodánk csoportjainak életében: az elmúlt nagy ünnep boldogságában tündököltünk még, készülődtünk a farsangi mulatságra, a majdani téltemetésre, ám egyszer csak egy merőben szokatlan esemény történt. Az intézményvezetőnket felkereste a szigethalmi Édesanyák Klubjának vezetője, Bucsi Ani néni egy felajánlással, miszerint a nagymamák egy kis csokra szívesen olvasna mesét a gyerekeinknek. Izgalommal töltött el bennünket, felnőtteket is a várakozás, a találkozás a tüneményes nagyikkal. A mesélő mamák jöttek is rendületlenül, heti két délelőtt élvezhettük a társaságukat. Csoportjainkban a gyerekek nagy szeretettel fogadták őket és egy-egy mesehallgatást követően izgatottan tették fel a kérdést, hogy mikor lesz legközelebb, mikor mesél a MAMA újra. Igen, csupa nagy betűvel: MAMA... Ezek a nagyik, míg meséltek, kicsit mindannyiunk mamája voltak, legyen az felnőtt vagy gyerek, mert bizony rohanó világunkban néha messzebbre sodor az élet a saját szeretteinktől az idő hiányában, vagy a távolság miatt, és ezt egy kissé feledtetve velünk dédunokák és unokák voltunk ezeken a délelőttökön. A hónapok teltek, elérkezett a búcsú ideje. Búcsúztak a mamák tőlünk és búcsúzásra készülődtek a kirepülni készülő nagyjaink. Ezek a nagymamák, akiket megismerhettünk e félév alatt, oly annyira aktívak, hogy az óvodánkból ballagó gyerekeknek még tarisznyákat is készítettek az útravalók számára. Köszönjük az Édesanyák Klubjának, a szupernagyiknak, hogy itt voltak, meséltek, és ilyen aktív részesei az óvodai életünknek is!


Így tedd rá!

Farkas-Ván Andrea

óvodapedagógus


Magyarországon az Így tedd rá! program vezető szerepet tölt be a népi játékok, néptáncmódszertan terén. A program kitalálója, vezetője és lelkes terjesztője Balatoni Katalin diplomás néptáncpedagógus.

A pedagógus e program által eszközöket, ötleteket, lehetőségeket kap arra, hogy a tánc élmény legyen a gyermekek, illetve önmaguk számára.

A program lényege: "Nem a tánctanulás kerül előtérbe, hanem azok a játékos, fejlesztő tevékenységek, amelyek alapjai a tánctanulásnak, a lelki és szellemi motivációnak. Aki így tanul táncolni, annak elég ránézni az arcára, ott láthatjuk az örömöt, a felszabadultságot, a lelkesedést és az élményt." /Lévai Péter-mesterfokú néptáncpedagógus/

Az országos Óvodai Nevelési Programban is nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományápolásra, -őrzésre az óvodai élet mindennapjaiban. A magyar néptánc és népi játék végtelen lehetőséget ad a gyermekek készség- és képességfejlesztésére, kiemelten a táncos mozgáskészség fejlesztésére. A népi játékok és népdalok komplex ismereteket közvetítenek.

Első lépésként az alapmozdulatokat sajátítják el a gyermekek, mint a járás, ugrás, futás, melyekből majd kialakul a tánc.

A módszer többféle eszközt alkalmaz, mint pl. tulipán, dió, korongok, ugrókötél, ugróiskola, similabda, gumi, melyek a táncos mozgáskészség fejlesztését szolgálják. Az eszközökkel változatos térformákat lehet létrehozni, melyekkel a táncos, játékos feladatok változatosabbá tehetők. Négy színen - és azok variánsain - alapuló, feladatkövetéses utasításokat használ. (sárga, kék, zöld, piros)

A program kitűzött célja a táncos mozgás alapozása, az erre irányuló feladatok segítségével, valamint a közös élmény. Fontosnak tartja, hogy a gyermekekben alakuljon ki a magyar néptánc iránti szeretet. Az elsajátított játékokat pedig az év folyamán társaikkal kedvük szerint szabadon játszhatják.

A magyar néphagyományban a szokások és hiedelmek zömének szempontjából többnyire farsang vasárnapja, farsang hétfő és húshagyó kedd alkotja az igazi farsangot. A záró három napot " farsang farkának " is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított világ napjai. A farsang és az azt követő böjti időszak a tél végére...

Pár nap és itt a karácsony megint. Már ezredszer pörgetem végig a fejemben a listát, hogy kinek mit kell még megvenni, mi legyen idén a menü. Megszervezni a napokat, hogy minden jól beleférjen: a három-féle süti, az ajándékok be legyenek csomagolva, a lakás kitakarítva. És most nem csak úgy, ahogy a hétköznapokon csak összecsapva, hanem azért adjuk...

Óvodánkban vegyes csoportokban
neveljük a kisgyermekeket, ez a szervezési forma a gyerekek számára többféleelőnnyel is jár.
Az óvodás korú gyereket otthon is testvérek veszik körül, a
tágabb környezetében is - a rokon gyerekek, a szomszéd játszópajtások -
többnyire különböző korúak. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a vegyes csoportban hamarabb és...

Az egész évet áthatja a Zöld jeles napok sorozata. A zöld jeles napok, ez esetben a környezettel, a fenntarthatósággal összefüggők azért fontosak, mert legalább évente egy-egy napon lehetőséget adnak arra, hogy foglalkozzunk a jövőnket érintő kérdésekkel. A világszervezetek, a civil szervezetek ezekhez a jeles napokhoz kötve tudják cselekvésre...